Op reis met garantie

Zorgeloos op reis.

Wij nemen het zekere voor het onzekere.

De recente coronapandemie heeft ons allemaal doen beseffen dat de toekomst er af en toe best onzeker uit kan zien. Juist daarom is het nog meer van belang dat we met bepaalde garanties onze klanten toch een stukje zekerheid kunnen aanbieden. Hieronder lees je meer over de verschillende organisaties waar GI Travel bij is aangesloten om jou deze zekerheid te kunnen bieden.

ANVR:

GI Travel (KvK 23496768) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (of ANVR- Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten) en overige ANVR-informatie.

SGRZ:

GI Travel (KvK 23496768) is aangesloten bij SGRZ. U kunt dit controleren via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de in dit programma/op deze website (vetgedrukt wat van toepassing) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

GI Travel (KvK 23496768) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Naast bovenstaande voorwaarden zijn ook de aanvullende voorwaarden van GI Travel van toepassing.