Ontwikkel je team en relaties

Samen afstand nemen om sterker te verbinden

Offerte opvragen

Een ondernemersreis is de perfecte combinatie van ‘business & pleasure’

Zet jezelf, je team en je organisatie in de ontwikkelstand tijdens een meerdaagse ondernemersreis voor teams en relaties. Neem letterlijk even afstand en versterk de onderlinge verbinding. Wij organiseren en begeleiden reizen met inhoud voor ondernemers en teams, ver weg van de dagelijkse drukte. We inspireren en dagen je uit tot reflecteren. Zodat jullie sterker verbonden en met een eensgezinde missie thuiskomen. Dat doen we voor teams, afdelingen, complete bedrijven en bijvoorbeeld brancheverenigingen, businessclubs, franchisenemers en andere samenwerkingsverbanden.

Wat kun je verwachten

We reizen samen af naar een inspirerende plek. Daar versterken we de verbondenheid, versnellen we transformaties of smeden we de basis voor cultuurverandering door het creëren van een uniek programma. Hierbij wordt gebruik gemaakt van training en coaching, maar is er ook tijd voor ontspanning. Door bijzondere activiteiten op een natuurlijke manier te verbinden met inhoud, kan er meer verdieping worden gezocht. Deelnemers ervaren de dagen individueel en als groep intenser en waardevoller, zonder dat dit ten koste gaat van ontspanning en plezier.

Het programma met diverse werkvormen stemmen we op maat af op jouw organisatie (groepsgrootte, sector, strategische thema’s die in de organisatie spelen, etc.) en de reisduur.

Wij realiseren blijvende verandering en groei voor individu, team en organisatie. Dit betekent afscheid nemen van oude patronen en nieuw gedrag verankeren. Daarom gaan we aan de slag met de concrete uitdagingen binnen jouw organisatie, want:

  • Hoe krijg je het team mee in jouw visie of plannen?
  • Hoe krijg je alle neuzen (weer) in dezelfde richting?
  • Wat is er nodig om medewerkers te boeien, binden en behouden?

Persoonlijk actieplan: tastbaar en concreet

Wie iemand als persoon is, is onlosmakelijk verbonden met de rol die diegene in een team kan spelen. Jullie gaan concreet aan de slag met de volgende vragen:

Wie ben ik als persoon? Hoe draagt je werk bij aan je persoonlijke doelen?
Wat drijft jou als persoon en wat streef je na?

Wie wil je zijn als professional? Wat zijn jouw sterkten en zwakten? Hoe wil jij je ontwikkelen? Welke barrières ervaar je om te groeien?

Wat is jouw rol binnen de organisatie? Waar staat het bedrijf (voor)? Hoe kun jij met jouw talenten bijdragen aan de strategische doelen van de organisatie?

De drie perspectieven versterken elkaar. Samen verbinden we persoonlijke en organisatiedoelen. Door af te pellen komen we tot de kern. Vanuit de basis bouwen jullie een sterker fundament. Deze drie-eenheid maakt de weg vrij voor sterkere verbinding. Jullie werken naar een concreet actieplan. Zo krijg je in een paar dagen voor elkaar waar je anders jaren over doet.

Professionele trainers & coaches

Wij organiseren deze ondernemersreizen samen met onze partner “Journey of Enterprises”, een initiatief van Ralph van Dam, Rogier de Moel en Kristel van Dam - le Noble. Sinds 2016 organiseren zij training en coaching tijdens reizen voor ondernemers, teams of relaties. Samen vormen zij het team van top-trainers dat met jullie meereist.